BO

CINTURE DA BIANCA A GIALLA

  • BO HOJO UNDO ICHI / KUMI BO
  • BO KISSO ICHI / BUNKAI

SAI

CINTURE DA BIANCA A GIALLA

  • BO HOJO UNDO ICHI / KUMI BO
  • BO KISSO ICHI / BUNKAI

TONFA

CINTURE DA BIANCA A GIALLA

  • BO HOJO UNDO ICHI / KUMI BO
  • BO KISSO ICHI / BUNKAI

NUNCHAKU

CINTURE DA BIANCA A GIALLA

  • BO HOJO UNDO ICHI / KUMI BO
  • BO KISSO ICHI / BUNKAI
Translate ยป